Bc. Martina Svobodová

Master's thesis

James Abbott McNeill Whistler jako umělecká značka

James Abbott McNeill Whistler as an art brand
Abstract:
Tématem magisterské diplomové práce je dílo a osobnost malíře Jamese Abbotta McNeill Whistlera, zkoumané v souvislosti s budováním jeho vlastní umělecké značky. Práce se zprvu zabývá analýzou specifik Whistlerovy malířské a grafické tvorby ve spojitosti s jeho názory na umění, stejně jako způsobem propagace a vystavováním jeho děl. Stěžejní kapitola práce je věnována budování Whistlerova malířského …more
Abstract:
Topic of this thesis is the work and personality of painter James Abbott McNeill Whistler in relation to building his own art brand. First half of the thesis analyses Whistler's specific painting and graphic methods he used correlating with his opinions on art as well as ways of promotion and exhibiting his works. Main chapter of the thesis is dedicated to the development of Whistler's painting style …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta