Masoud Shekargoftar, Ph.D.

Doctoral thesis

Enhancement of energy harvesting systems efficiency by atmospheric pressure plasma treatment

Enhancement of energy harvesting systems efficiency by atmospheric pressure plasma treatment
Abstract:
Oblast fotovoltaiky (PV) je poháněna touhou vyrábět levné a vysoce efektivní solární články. Od roku 2009 došlo v tomto oboru k rychlému vývoji tzv. perovskitových solárních článků (PSC). Technologie PSC však čelí výzvám, jako je stabilita prostředí a hystereze, které je třeba vyřešit, pokud mají být PSC komercializovány. Primární faktory ovlivňující efektivnost PSC jsou povrchové vlastnosti vrstev …more
Abstract:
The field of photovoltaics (PV) is driven by the desire to fabricate low-cost and high-efficiency solar cells. Since 2009, this field has experienced rapid development of perovskite solar cells (PSCs). However, PSCs technologies are facing challenges such as environmental stability and hysteresis, which need to be addressed before the commercialization. Primary factors affecting the performance of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 12. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Zdenka Kozáková, PhD., doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Physics / Plasma Physics