Ivo Konderla

Disertační práce

Posouzení odolnosti vybrané zděné stěnodeskové obvodové konstrukce budovy při venkovním výbuchu pevné nálože

Reliability analysis of selected peripheral masonry plate wall structure under exterior explosion effect of solid charge
Anotace:
Disertační práce se zabývá analýzou odolnosti vybrané zděné stěnodeskové obvodové konstrukce při zatížení venkovním výbuchem. Práce analyzuje různé druhy zatížení, kterým může být modelová konstrukce vystavena při venkovním výbuchu. Dále se práce zabývá vyhodnocením dynamické odezvy zděné stěnodeskové konstrukce na vybrané scénáře výbuchů různě přesnými metodami analýzy, od empirického odhadu až po …více
Abstract:
The doctoral thesis focuses on the reliability analysis of selected peripheral masonry plate wall structure under exterior explosion effect of solid charge. In the first part this thesis analyzes different types of loading caused by the explosion, which the structure can be exposed to during exterior explosion. Secondly the thesis aims to clarify and compare several methods of response analyses, from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 3. 2014
  • Vedoucí: Petr Štroch
  • Oponent: Radim Čajka, Daniel Makovička, Pavel Maňas

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava