Sasan Barak

Doctoral thesis

"Technická a fundamentální analýza pro predikci akciového trhu pomocí dolování dat"

"Technická a fundamentální analýza pro predikci akciového trhu pomocí dolování dat"
Abstract:
Predicting stock prices is an essential objective in the financial world. Forecasting stock returns and their risk represents one of the most critical concerns of market decision makers. This thesis investigates the stock price forecasting with three approaches from the data mining concept and shows how different elements in the stock price can help to enhance the accuracy of our prediction. For this …more
Abstract:
Predicting stock prices is an essential objective in the financial world. Forecasting stock returns and their risk represents one of the most critical concerns of market decision makers. This thesis investigates the stock price forecasting with three approaches from the data mining concept and shows how different elements in the stock price can help to enhance the accuracy of our prediction. For this …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2019
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Martin Branda, Bohumil Stádník, Aleš Kresta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava