Bc. Lenka Čermáková

Master's thesis

Předsednictví Rady EU jako nástroj prosazování národních zájmů předsedajících států: Případ ČR a Francie

EU Council Presidency as the Instrument of Enforcing the National Interests of Presidential Country: Case of Czech Republic and France
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá předsednictvím Rady EU a tím, jak jednotlivé členské státy přistupují k přípravě jeho priorit. Každý členský stát na půl roku usedá do předsednického křesla a s tím přebírá řadu administrativních a organizačních závazků. Kromě povinností se členskému státu při předsednictví nabízí také role iniciátora nových bodů předsednické agendy a role obhájce svých vlastních …more
Abstract:
This master thesis deals with the Presidency of the Council of the European Union and focuses on what is the member state´s approach to the preparation of President´s agenda. Each member state takes the chair for half a year. Such a position is associated with some administrative and organizational tasks. Except those responsibilities, there is also a function of agenda setting and pursuing own national …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií