Bc. Lenka Čermáková

Master's thesis

Předsednictví Rady EU jako nástroj prosazování národních zájmů předsedajících států: Případ ČR a Francie

EU Council Presidency as the Instrument of Enforcing the National Interests of Presidential Country: Case of Czech Republic and France
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zabývá předsednictvím Rady EU a tím, jak jednotlivé členské státy přistupují k přípravě jeho priorit. Každý členský stát na půl roku usedá do předsednického křesla a s tím přebírá řadu administrativních a organizačních závazků. Kromě povinností se členskému státu při předsednictví nabízí také role iniciátora nových bodů předsednické agendy a role obhájce svých vlastních …viac
Abstract:
This master thesis deals with the Presidency of the Council of the European Union and focuses on what is the member state´s approach to the preparation of President´s agenda. Each member state takes the chair for half a year. Such a position is associated with some administrative and organizational tasks. Except those responsibilities, there is also a function of agenda setting and pursuing own national …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií