Bc. Jindřich Beránek

Master's thesis

Úloha transgelinu ve vývoji renálního karcinomu

The role of transgelin in renal cell carcinoma development
Abstract:
Transgeliny jsou proteiny vázající aktin a tím jsou nepřímo zapojeny do mnoha buněčných procesů, jako je buněčná migrace, proliferace, diferenciace a apoptóza. V rešerši práce je popsána struktura, exprese a biologická funkce této rodiny, do níž patří transgelin a jeho homology trangelin -2 a -3 s různou tkáňovou distribucí. Mnoho studií popisuje deregulaci exprese transgelinu v různých typech nádorů …more
Abstract:
Transgelins are actin-binding proteins and are thus indirectly involved in many cellular processes, such as cell migration, proliferation, differentiation and apoptosis. The research describes the structure, expression and biological function of this family, which includes transgelin and its homologues trangelin -2 and -3 with different tissue distribution. Many studies describe the deregulation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta