Ing. Lenka Kratochvílová

Diplomová práce

Metodika hodnocení kvality subdodávek, úrovně dodavatelů a budování partnerských vztahů s dodavateli ve firmě Lloyd Coils Europe s.r.o.

Metodology of evaluation sub delivery quality, vendors level and partnerships building in the Lloyd Coils Europe company
Anotace:
Práce je zaměřená na budování dodavatelsko-odběratelských vztahů ve společnosti Lloyd Coils Europe s důrazem na práci jednotlivce – nákupčího, který odpovídá za celý nákupní proces od výběru vhodného dodavatele, přes úspěšnou implementaci až po hladký průběh dodávek. K tomu mu slouží několik nástrojů. V praktické části je navržen nový roční hodnotící formulář a audit dodavatele. Dále je provedena analýza …více
Abstract:
The theses is focused on supplier-customer partnership building in the Lloyd Coils Europe company with emphasis on individual work – buyer who is responsible for the whole purchasing process from suitable supplier selection, past successful implementation so far smooth delivery running. There exist several instruments. There has been designed a new annual evaluation form and supplier audit in the realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance