Bc. Tereza Divišová

Diplomová práce

Marketingová komunikace jako nástroj řízení spotřebního chování zákazníků Božkov Special

Marketing Communication as an Instrument for Consumer Behaviour Managing Božkov Special’s Costumers
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi řízení spotřebního chování zákazníku za pomoci marketingové komunikace. Teoretická část objasňuje témata, jako např.: marketingová komunikace, podrobný marketingový mix, značku, cenovou strategii, spotřební chování aj. V této práci jsem se zaměřila na marketingovou komunikaci produktu Božkov Speciál při jeho zavádění na trh. Tuto marketingovou komunikaci vyhodnocuji …více
Abstract:
This thesis explores with the possibilities of affecting consumer/customer behavior with the help of marketing communications. The theoretical part researches topics such as: marketing communication, detailed marketing mix, brand, pricing strategy, consumer behavior among others. In this work I focused on the marketing communication of Božkov Special (distillation products) during its introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní