Bc. Rudolf Nitka

Diplomová práce

Webový informační systém pro podporu zavádění environmentálního manažerského účetnictví

Web information system for support of implementation of environmental accounting system
Abstract:
This work deals with the analysis, design and implementation of a web information system for environmental management accounting. Introduction describes the basic concepts and costs in environmental management accounting. Another section is dedicated to the requirements of TPA firm that analyzes. Then describes the tools and technologies used in the development of IS, also mentions and describes a …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou webového informačného systému pre environmentálne manažérske účtovníctvo. Úvodná časť práce popisuje základne pojmy a náklady v environmentálnom manažérskom účtovníctve. Ďalšia časť práce sa venuje požiadavkám firmy TPA, ktoré analyzuje. Následne popisuje nástroje a technológie použité pri vývoji IS, taktiež zmieňuje a opisuje webový informačný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky