Mgr. Martin Hurych

Diplomová práce

Free will and moral responsibility

Free will and moral responsibility
Anotace:
Cílem této práce je poskytnout přehled o problematice svobodné vůle a morální odpovědnosti. Práce je sestavena tak, aby poskytla komplexní vhled do problematiky. Vzhledem k rozsáhlosti tématiky a její vázanosti na další oblasti lidského vědění obsahuje práce poznatky z fysiky, psychologie a neurobiologie. V práci je dále rozebírán problém determinismu a jeho vlivu na svobodnou vůli. Další kapitoly …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide an overview of the issues of free will and moral responsibility. The structure of the work is devised in a way that a complex overview is provide to the reader. Due to the intertwinement of the free will debate with many scientific disciplines some findings from physics, psychology and neurobiology are presented. Then the concept of determinism is explored from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma