Bc. Jan Vyoral

Master's thesis

Řízení provozu travní sekačky\nl{}

Lawn Mower Operation Control \nl{}
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o konstrukční a programové realizaci sekačky na dálkové ovládání. První část obsahuje teorii o komerčních zařízeních pro údržbu travnatých ploch, prvcích určených k jejich pohybu a ovládání, řídících modulech pro servo a krokové motory a také teorii o polovodičový součástkách užívaných v pro výkonové řízení motorů. Druhá část obsahuje konstrukční zpracování, začlenění výše …viac
Abstract:
Thesis deals a construction and software implementation of the lawn mower on the remote control. The first part contains the theory of a commercial facilities for maintain of a lawns, elements designed for movement and control of these facilities, controlling modules for DC motors and steppers motors. It deals theory about semiconductor components using for power control of motors too. The second part …viac
 

Kľúčové slová

mikropočítač sekačka
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2013
Zverejniť od: 11. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Lubomír Macků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vyoral, Jan. Řízení provozu travní sekačky\nl{}. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / odbor:
Engineering Informatics / Automatic Control and Informatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.