Martin Haburaj

Diplomová práce

Aplikácia teórie životného cyklu v oblasti rovnováhy platobnej bilancie (na príklade pobaltských republík)

Aplikace teorie životního cyklu v oblasti rovnováhy platební bilance (na příkladě pobaltských republik)
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za hlavní cíl ověření platnosti teorie životního cyklu v oblasti hledání optimální rovnováhy platební bilance u tranzitivní ekonomiky, a to konkrétně na příkladu pobaltských republik - Estonska, Lotyšska a Litvy. Práce se dělí na tři základní kapitoly. První kapitola je zaměřena na shrnutí dosavadního stupně poznání o teorií životního cyklu, přičemž jejím obsahem je zejména …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is the verification of the life cycle theory applied to the balance of payments and its dynamic equilibrium on the example of the transition Baltic economies, in the concrete, Estonia, Latvia and Lithuania. This thesis is divided into three major chapters. The first main chapter summarizes all the key knowledge about life cycle theory since it was developed and formulates …více
Abstract:
Táto diplomová práca si kladie za hlavný cieľ overenie platnosti teórie životného cyklu v oblasti hľadania optimálnej rovnováhy platobnej bilancie u tranzitívnej ekonomiky, a to konkrétne na príklade pobaltských republík -- Estónska, Lotyšska a Litvy. Práca sa delí na tri základné kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na zhrnutie doterajšieho stupňa poznania o teórií životného cyklu, pričom jej obsahom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Martin Mandel
  • Oponent: Zbyněk Štork

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37077

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance