Kateřina Krhánková

Bachelor's thesis

Studie vývoje třídění odpadu v obci Vyskytná nad Jihlavou

Study of the developement of waste sorting in Vyskytná nad Jihlavou
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na odpadové, respektive obalové hospodářství v České republice. Cílem práce je zhodnotit dopady zavedení doplňkového, finančně motivovaného, pytlového třídění komunálního odpadu v obci Vyskytná nad Jihlavou. Konkrétně budou zhodnoceny dopady zavedení tohoto systému na rozpočet obce a dále pak vliv zavedení tohoto systému na intenzitu třídění komunálního odpadu a spokojenost …more
Abstract:
This bachalor's theses is focused on waste management, or more precisely on packaging management in Czech republic. The goal of this thesis is to evaluace an impact of an implementation of supplementary, financially motivated, sac separation of the municipal waste in Vyskytná nad Jihlavou. Concretely the impact of the system on municipal budget and resident's satisfaction with the system will be sum …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / field:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses wda192 wda192/2
20/5/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
5/6/2015
Halíčková, K.
20/5/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.