Vladimír KUPČÍK

Bakalářská práce

Vybrané kriminogenní faktory a sociální prevence kriminality mládeže ve služebním obvodě Policie České republiky Ostrava-Zábřeh

Selected criminogenic factors and social prevention juvenile delinquency in the district Police of the Czech Republic Ostrava-Zábřeh
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá palčivým problémem společnosti, a to kriminalitou mládeže, konkrétně ve služebním obvodě OOP ČR Ostrava - Zábřeh. Cílem bakalářské práce je definovat a osvětlit vybrané kriminogenní faktory a sociálně patologické jevy, které jsou příčinou vzniku kriminality mládeže. V praktické části jsou zhodnocena získaná statistická data o kriminalitě mládeže ve služebním obvodě OOP ČR …více
Abstract:
This thesis deals with the thorny problem of society, youth crime, particularly in the service district OOP Czech Republic Ostrava - Zábřeh. The aim of this work is to define and illuminate selected criminogenic factors and socio-pathological phenomena, which cause juvenile delinquency. The practical part is evaluated through the statistical data on juvenile crime in the service district OOP Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014
Zveřejnit od: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Václav Bouřa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUPČÍK, Vladimír. Vybrané kriminogenní faktory a sociální prevence kriminality mládeže ve služebním obvodě Policie České republiky Ostrava-Zábřeh. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta