Tereza Kosinová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s ischemickou cévní mozkovou příhodou

Nursing Process in a Patient with Ischemic Stroke
Anotace:
Tématem bakalářské práce je ošetřovatelský proces u pacienta s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Práce je složena z teoretické a praktické časti. Teoretická část byla vypracovaná na základě nejnovějších medicínských poznatků, čerpaná především z primárních zdrojů dle rešeršní strategie a poukazuje na problematiku pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Obsahem teoretické části práce jsou …více
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is a nursing process in a patient with ischemic stroke. Bachelor thesis consist of theoretical and practical part. The theoretical part was elaborated on the basis of the newest medical knowledge mainly drawn from publications, e.g. articles and anthologies according to the research strategy and points out the issues of patients with ischemic stroke. The content of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Renata Procházková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická