Mgr. Iuliia Pavlovska, Ph.D.

Disertační práce

Vztah mezi hodnotou CAVI indexu a metabolickým syndromem nebo jeho jednotlivými složkami

Association between metabolic syndrome and its’ individual components with arterial stiffness
Anotace:
Tato disertační práce je zaměřena na posouzení vztahu mezi zvýšenou arteriální tuhostí, měřenou jako kardio-kotníkový vaskulární index (CAVI), a metabolickým syndromem a jeho složkami. Dále bylo provedeno porovnání tradičních ukazatelů adipozity (obvod pasu, procento tělesného tuku a BMI) a dysglykémie (normoglykémie, prediabetes, diabetes) s novými modely chronických onemocnění založených na přitomnost …více
Abstract:
This thesis is focused on assessment of relationship between in-creased arterial stiffness, measured as cardio-ankle vascular index (CAVI), and metabolic syndrome (MetS) and its’ components, as well as on comparing traditional classifiers of adiposity (waist circumference, body fat percent and BMI) and dysglycemia (normoglycemia, prediabe-tes, diabetes) with novel complication-centered models of Adiposity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 3. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
  • Oponent: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta