Bc. Lucie Mádlová

Diplomová práce

Vliv prodejního prostředí na nákupní rozhodování ve firmě Calzedonia

Influence of Shopping Environment on Shopping Decision-making in Company Calzedonia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem prodejního prostředí na nákupní rozhodování zákazníků ve firmě Calzedonia. Nejprve se práce věnuje jednotlivým charakteristikám prodejního prostředí, ze kterých se prodejna skládá, přesněji prvkům interiéru a exteriéru. Hlavní pozornost práce je zaměřena na konkrétní vlivy prodejního prostředí, které ovlivňují rozhodování zákazníka. Dále pak je rozebrána problematika …více
Abstract:
This thesis examines the influence of sales environment on purchasing decisions of customers in the Calzedonia company. Firstly, it focuses on the individual characteristics of the sales environment of which the store is composed, more precisely on interior and exterior components. The main attention of the thesis is focused on specific sales environment factors that influence the purchasing decision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní