Bc. Nastassia Muraveika

Bakalářská práce

Porovnání možností, které nabízí politika trhu práce pro uplatnění osob se zdravotním postižením na pracovním trhu v České republice a v Bělorusku

A comparison of inclusion provided by politics of the job market for disabled people between Czech republic and Belarus
Anotace:
Tato bakalářská práce byla zaměřena na porovnání nástrojů a opatření, které jsou implementované v Bělorusku a ČR pro vyřešení problémů nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Zaměstnaní patří mezi nástroje, které by mělo pomoci osobám, jež jsou z důvodu svých zdravotních potíží omezení v běžném životě většinovou společnosti, takže tito lidé trpí ekonomickou zátěží a sociální izolovaností. Teoretická …více
Abstract:
My thesis is focused on comparing tools and arrangements to solve problems in relation to unemployment of people with disabilities. Employment is a tool that should help and provide opportunity to people with health problems and therefore addressing to solve their suffering from an economic stress and social isolation standpoint. The theoretical part of my thesis is divided into two chapters discussing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií