Bc. Stanislav Gawrecki

Diplomová práce

Dopady GDPR ve společnosti založené městem

GDPR Impact in Company Established by Municipality
Anotace:
Diplomová práce na téma „Dopady GDPR ve společnosti založené městem“ je zaměřena na oblast ochrany osobních údajů z pohledu změn, jež přináší GDPR. Úvodní části práce vymezují základní charakteristiku osobních údajů a jejich ochranu založenou na pravidlech GDPR, základní východiska veřejnoprávní úpravy ochrany osobních údajů v České republice a to v podobě stávajícího zákona o ochraně osobních údajů …více
Abstract:
The diploma thesis on the theme “GDPR Impact in Company Established by Municipality” is focused on the area of protection of personal data in terms of the changes brought by GDPR. The initial parts of the work define the basic characteristics of personal data, their protection based on GDPR rules; basic principles of applicable public legislation of personal data protection in the Czech Republic, in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Anna Chamráthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta