Bc. Dominika Kopčanská

Diplomová práce

Sociální aspekty kategorizace: negativní dopady klasifikačních systémů a standardů na společnost

Social aspects of categorization: negative impacts of classification systems and standards on society
Anotace:
Diplomová práce „Sociální aspekty kategorizace: negativní dopady klasifikačních systémů a standardů na společnost“, se zabývá především principem konvergence, jenž funguje mezi společností a informačními artefakty, jakými jsou standardizované klasifikační systémy. Je zde demonstrováno prolínání neformální klasifikace, společenských postojů a mocenských zájmů do těchto systémů, stejně tak jsou zde posouzeny …více
Abstract:
The diploma thesis, "Social aspects of categorization: Negative influences of classification systems and standards on society", discusses the principle of convergence which functions between society and informational artifacts, such as standardized classification systems. The diffusion of informal classification, social standards, and power interests into these systems are demonstrated and assessed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Schwarz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta