Bc. Lukáš Křupala

Bakalářská práce

Právní aspekty transformace ústavní péče o osoby s mentálním postižením

Legal Aspects of the Transformation of Institutional Care for People with Mental Disabilities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku transformace sociálních služeb poskytovaných lidem s mentálním postižením. Cílem práce je jednak dokázat, že komunitní způsob poskytování podpory je lepší než poskytování péče v ústavu, a jednak popsat proces transformace ústavní péče na péči komunitní. Úvodní část je věnována sociálním službám a jejich místu v systému sociálního zabezpečení, a také specifikům …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on how to transform social services that are provided to people with mental disabilities. The primary aim of this work is to prove that community-based methods of providing support are better than the care provided institutionally. A secondary aim of this work is to describe an effective process of transition from institutional to community-based care. The introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta