Kristýna Indrová

Bachelor's thesis

Potenciál vesnických památkových rezervací a vesnických památkových zón pro rozvoj cestovního ruchu v ČR

Potential of village monument conservation areas and village monument zones for tourism development in the Czech republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vesnickými památkovými rezervacemi a vesnickými památkovými zónami a jejich potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu na území České republiky. Úkolem je zmapovat současnou situaci některých památkových rezervací a zón, charakterizovat jejich postavení z hlediska cestovního ruchu a případně navrhnout možné formy cestovního ruchu, vhodné pro tyto oblasti. Pro analytickou část …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the potential of village monument conservation areas and village monument zones for tourism development in the Czech republic. The aim is to appraise the current situation of some village monument conservation areas and village monument zones, describe their position in the tourism market and possibly suggest different types of tourism suitable for these areas and zones …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Liběna Jarolímková
  • Reader: Jarmila Netková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41199