Bc. Tomáš Zwiefelhofer

Bakalářská práce

Analýza zahraniční politiky Spojených států amerických – doktrína Leading from Behind a intervence v Libyi

The Intervention in Libya: Participation of European members of NATO
Anotace:
Zahraniční politika Spojených států doznala v novém tisíciletí několik změn. Poslední z nich nastolil prezident Obama, kdy deklaroval svůj tzv. pacifický pivot. Washington dal zároveň najevo neochotu angažovat se přímo v budoucích konfliktech, které se geograficky nachází mimo míst strategického zájmu. Zmíněný přístup dostal název Leading from Behind. První zkouškou nové doktríny se stala intervence …více
Abstract:
United States foreign policy was forced to change in the new millennia. Last big change was conducted by president Obama, when he declared so called pacific pivot. Washington showed that United States are no longer willing to engage itself in future conflicts outside strategic regions. This attitude got a name Leading from Behind. First trial of this new doctrine was intervention in Libya. Goal of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Hlouchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií