Martina Sahajová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Role sociálního pracovníka ve zdravotnictví

Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na zmapování problematiky sociální práce v České republice. Konkrétní oblastí je role sociálního pracovníka působícího ve zdravotnictví. Kompilace na základě využití odborných publikací mapuje jak profesní vymezení sociálního pracovníka ve zdravotnictví, tak i přehled odborných kompetencí, které při výkonu své role užívá. Absolventská práce se také zabývá historickým …více
Abstract:
The graduate thesis focuses on mapping the problems of social work in the Czech Republic. It deals specifically with the role of social workers operating in health care. Based on the use of technical publications as maps, the compilation is defining a professional social worker in health care, as well as presenting an overview of used professional competencies. The graduate thesis also deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: Mgr. Miroslava Petřeková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc