Michaela Kratochvílová

Bakalářská práce

Zdravotně-sociální pracovník pohledem jiných profesí ve zdravotnictví

Health and Social worker from the perspective of other health care professions
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociální prací ve zdravotnickém zařízení. Cílem bylo zjistit, jak na předem vybraných odděleních nemocnice probíhá spolupráce lékařů a všeobecných sester se zdravotně-sociální pracovnicí a jak jsou lékaři a všeobecné sestry seznámeni s profesí zdravotně-sociální pracovník. Práce je rozdělena na dvě části - teoretická část a výzkumná část. V teoretické části najdeme vysvětlení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with social work in the hospital. The aim was to find out how the doctors and nurses cooperate with the Health and Social worker at the pre-selected departments of the hospital and how doctors and nurses are acquainted with the profession of Health and Social worker. The thesis is divided into two parts - the theoretical part and the research part. In the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kratochvílová, Michaela. Zdravotně-sociální pracovník pohledem jiných profesí ve zdravotnictví. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií