Bc. Kateřina Jandová

Bakalářská práce

Využití nástrojů marketingového mixu k utváření image podnikatelského subjektu

Utilization marketing mix to forming image of the business entity
Anotace:
Práce se zabývá společností Freegame, jež provozuje webový portál s online hrami. Hlavním cílem této práce je sestavení inovačního modelu komunikačního mixu společnosti Freegame, jehož výsledek je získání nových klientů a strategického plánu k budování image podniku. V první části jsou zpracována teoretická východiska práce, jež s daným tématem souvisí. Praktická část práce je zaměřena na postupy efektivní …více
Abstract:
The work deals with the company Freegame, which operates a web portal with online games. The main objective of this bachelor thesis is to build a innovative model of communication mix of Freegame, the result of which is the acquisition of new clients and strategic plan to build corporate image. In the first part of thesis are described the theoretical basis related to that topic. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace