Bc. Stanislav Šebesta

Bakalářská práce

Pronunciation errors specific of Japanese speakers of English

Pronunciation errors specific of Japanese speakers of English
Anotace:
Tato práce se zabývá výslovností angličtiny Japonských rodilých mluvčích. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje kontext Japonského jazyka a jazykového vzdělávání v Japonsku. Druhá část jakou roli hraje pečlivá výslovnost v komunikaci, především pak jaký sociální status propůjčuje jejímu uživateli. Třetí část se zaměřuje na porovnání dvou fonetických systémů – jak Angličtiny, tak Japonštiny …více
Abstract:
The present thesis deals with the pronunciation of English of Japanese native speakers. I tis divided into four sections. The first section discusses the context of Japanese language and Japanese language education. The second section discusses the role of pronunciation in communication; predominantly the social status it holds. The third section compares two different sound systems – that of English …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Anglický jazyk a literatura