Bc. Soňa Kratochvílová

Diplomová práce

Management změny v podniku.

Change Management in an Enterprise
Anotace:
Diplomová práce na téma Management změny v podniku je zaměřena na stále významější aspekt podnikatelské činnosti, který umožňuje firmám přežít v dnešním nelehkém podnikatelském prostředí. Teoretická část práce je zaměřena na vnitřní a vnější prostředí managementu. Posléze je charakterizována zkoumaná firma T- energy, s. r. o.. Následuje analýza a zhodnocení stavu vnějšího v této firmě. Na tuto analýzu …více
Abstract:
The thesis entitled The Change Manangement in an Enterprise focuses on an aspect of the business activity that is getting more and more important and makes it possible for companies to survive in the present tough besiness environment. The theoretical part of the thesis concentrates on the external management enviroment. There after, the author gives characteristicsof the company T- energy, s. r. o …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Sabina Nolčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting