Aneta PEŠKOVÁ

Bakalářská práce

Fotovoltaická energetika v ČR

Solar Photovoltaic Energy Industry in the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis principu fotovoltaických článků a fotovoltaických elektráren. Dále jsou zde popsány historické a ekonomické aspekty fotovoltaiky spolu s pozitivními a negativními aspekty využívání fotovoltaické energie. Závěrečná praktická část bakalářské práce se zabývá finanční a SWOT analýzou konkrétní společnosti působící v oblasti fotovoltaiky, a následnými návrhy …více
Abstract:
The introduced bachelor thesis deals with the description of the principal of solar cells in the photovoltaic power plant. There are also presented historical and economic aspects of photovoltaics considering positive and negative implications related with using of solar energy. In the out coming part of the thesis the author deal with the financial and SWOT analysis of a company operating in the field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Radek Soukup, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEŠKOVÁ, Aneta. Fotovoltaická energetika v ČR. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická