Bc. Adéla JAGEROVÁ

Master's thesis

Studium modifikace krystalických materiálů energetickými ionty

Study of crystalline materials modified by energetic ions
Abstract:
Nitrid gallitý (GaN) jako polovodič s širokým zakázaným pásem je řazen k jedněm z nejdůležitějších materiálů současné fotoniky a elektroniky. Podstatnou výhodou je snadná modulace jeho vlastností vlivem dopování příměsovými atomy a vytváření specifických nanostruktur s význačnými optickými a magnetickými vlastnostmi. Implantace urychlených iontů je jednou z možností vytváření přesně definovaných vrstev …more
Abstract:
Gallium nitride (GaN) as a wide-bandgap semiconductor is one of the most important materials for nowadays photonics and electronics. Significant advantage of this material is easy modulation of its properties by doping admixture atoms, creating specific nanostructures with distinctive optical and magnetic properties. The implantation of accelerated ions is a way to form accurately defined layers. Nowadays …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAGEROVÁ, Adéla. Studium modifikace krystalických materiálů energetickými ionty. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Master programme / field:
Nanotechnology / Applied Nanotechnology