Theses 

Informace a dezinformace o drogách – Bc. Ondřej Terlecký

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ondřej Terlecký

Bachelor's thesis

Informace a dezinformace o drogách

Information and desinformation about drugs

Anotácia: Předmětem závěrečné práce je osvěta o užívání drog, jakožto nástroji sekundární prevence. Práce poukazuje na rozdíly mezi běžně dostupnými informacemi a poznatky odborného výzkumu v oblasti problematiky užívání drog. Dále také upozorňuje na nedostatečné odborné poznání v oblasti kontrolovaného užívání drog. Práce předkládá návrh na vytvoření jednotného, objektivního a závazného souboru informací, poskytovatelných v rámci sekundární prevence. Účelem je harmonizace a zkvalitnění dostupných informací.

Abstract: Subject of the thesis is raising of the public awareness about the usage of drugs, as an instrument of secondary prevention. Thesis points out the differences between commonly available information and the findings of specialised research on the field of drug usage problematics. It also points out insufficient knowledge of controlled drug usage. The thesis presents a draft of creating a unified, impartial and mandatory set of information, which would be provided by subjects of secondary prevention. Objective is harmonization and improvement of available information.

Kľúčové slová: Protidrogová politika České republiky, poradenská služba, harm-reduction, adiktologie, uživatelé drog, sekundární prevence, kontrolované užívání drog.Drug policy of the Czech republic, drop-in centre, addictology, drug users, secondary prevention, controlled drug use.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 7. 2019 23:38, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz