Peter Fedoročko

Bakalářská práce

OPTIMIZATION OF COSTS AND PRODUCT PROFITABILITY USING WHAT-IF ANALYSIS IN RECIPROCAL COST ALLOCATION MODEL

Optimalizácia nákladov a profitability produktov využitím what-if analýzy v recipročnej alokačnej aplikácii
Anotace:
Práca je zameraná na jednu z najdiskutovanejších oblastí manažérskych informačných systémov súčasnosti -- Corporate Performance Management. Nesnaží sa však o detailný výklad danej témy, naopak orientuje sa na špecifickú problematiku integrácie jedného z kľúčových riešení nákladového a manažérskeho účtovníctva -- nákladovej alokácie, do prostredia nástrojov Performance Management. Práca je rozdelená …více
Abstract:
Thesis is focused on one of the most discussed area of Management Information Systems currently -- Corporate Performance Management. It does not aim on detail explanation of theme itself, but orientate to specific problematic of setting key solution of managerial accounting -- cost allocation, to the Performance Management systems. Thesis is divided into theoretical and practical part. First part is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Jan Pour
  • Oponent: Ondřej Bothe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21573