Theses 

Aktivizující výukové metody ve výuce oboru hotelnictví a turismus – Bc. Jana Hlaváčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Hlaváčková

Bakalářská práce

Aktivizující výukové metody ve výuce oboru hotelnictví a turismus

New methods of teaching in hotel and tourism industry

Anotace: Bakalářská práce „Aktivizující výukové metody ve výuce oboru hotelnictví a turismus“ pojednává o vymezení aktivizujících metod a objasnění rozdílů mezi klasickými metodami a aktivizujícími metodami. V bakalářské práci jsou popsané a rozdělené jednotlivé aktivizující metody, které jsou vhodné pro výuku oboru hotelnictví a turismus. Ke každé metodě je popsán návrh jednoduchého zařazení do výuky předmětu Technika obsluhy a služeb. Kromě metod je v práci popsán postup výběru metod a rady pro učitele, jak se připravit na výuku s aktivizujícími prvky a návrhy možných učebních pomůcek.

Abstract: Bachelor thesis „New methods of teaching in hotel and tourism industry “ deals with the definition of activation methods and clarifying the differences between the classical methods and activating methods. In Bachelor thesis are described and divided into individual activating methods that are useful for teaching the hotel industry and tourism. For each method describes the design of a simple classification of the course, Technology operator services. In addition to the methods described in the work procedure for selecting methods and advice on how to prepare for teaching with activating elements and suggestions for possible teaching aids.

Klíčová slova: Aktivizující výukové metody, hotelnictví a turismus, motivace, profil absolventa, vyučovací styl, komunikace ve výuce, příprava aktivizující výuky. Activating teaching methods, hotels and tourism, motivation, graduate profile, teaching style, communication in teaching, preparing lessons activation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Trnová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:41, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz