Bc. Jana Hlaváčková

Bakalářská práce

Aktivizující výukové metody ve výuce oboru hotelnictví a turismus

New methods of teaching in hotel and tourism industry
Anotace:
Bakalářská práce „Aktivizující výukové metody ve výuce oboru hotelnictví a turismus“ pojednává o vymezení aktivizujících metod a objasnění rozdílů mezi klasickými metodami a aktivizujícími metodami. V bakalářské práci jsou popsané a rozdělené jednotlivé aktivizující metody, které jsou vhodné pro výuku oboru hotelnictví a turismus. Ke každé metodě je popsán návrh jednoduchého zařazení do výuky předmětu …více
Abstract:
Bachelor thesis „New methods of teaching in hotel and tourism industry “ deals with the definition of activation methods and clarifying the differences between the classical methods and activating methods. In Bachelor thesis are described and divided into individual activating methods that are useful for teaching the hotel industry and tourism. For each method describes the design of a simple classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Trnová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta