Bc. Andrea Bendová

Diplomová práce

Metody oceňování a způsoby financování nemovitostí

Valuation Methods and Ways of Financing of Real Estate
Anotace:
Diplomová práce se zabývá metodami oceňování nemovitostí a možnými způsoby jejich financování. Nejprve jsou popsány nejpoužívanější způsoby oceňování nemovitostí, dále nejběžnější způsoby financování. Cílem práce je navržení vylepšené metodiky oceňování nemovitostí (konkrétně porovnávací metoda pro pozemek v okrese Mělník) a následný příklad možného financování pozemku.
Abstract:
Diploma thesis is concerned with valuation methods of real estate and ways of financing. First describes the most commonly used methods of real estate, as well as the most common means of financing. The aim is to propose an improved methodology for valuation of real estate (specifically the comparative method for land in the district Melnik) and the following examples of possible financing land.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A