Bc. Ondřej Nováček

Master's thesis

Posuzování spolehlivosti elektronického prvku

Evaluation of reliability of an electronic element
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme odhadům úrovní ukazatelů spolehlivosti a bezporuchovosti superkapacitorů. Pracujeme s originálním statistickým souborem dat získaných měřením vybíjecích a nabíjecích cyklů superkapacitorů v klimatické komoře. Zabýváme se závislostí průběhu vybíjení na teplotě a vybíjecím proudu, kde se snažíme především o určení rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, kterou …more
Abstract:
In this thesis we focus on dependability level estimates and reliability level estimates of supercapacitors. We work with original dataset obtained by measuring voltage and current developoment of charge-dischrage processes in climatic chamber. We study dependence of discharge process on temperature and discharge current. We are most interested in distribution of first hitting times of some firmly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta