Zuzana Pechová

Bakalářská práce

Identifikace a využití vnitřního potenciálu SO ORP Sedlčany

Identification and use of internal potential: municipality of Sedlčany
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem identifikace a využití vnitřního potenciálu SO ORP Sedlčany. Cílem je identifikace rozvojového potenciálu a bariér obce s rozšířenou působností Sedlčany. Práce obsahuje teoretický výklad, který vysvětluje nejdůležitější pojmy, které se vztahují k tématu. V praktické části je charakterizován svazek obcí Sdružení obcí Sedlčanska a jeho socioekonomická analýza. …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of identification and use of the internal potential of SO ORP Sedlčany. The aim is to identify the development potential and barriers of the municipality with extended powers Sedlčany. The thesis contains a theoretical explanation that explains the most important concepts that relate to the topic. The practical part characterizes the union of municipalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS