Mgr. Lýdie Brázdová

Bakalářská práce

Hodnocení začlenění žáka se specifickými vzdělávacími potřebami do hodin běžné tělesné výchovy

Evaluation of inclusion of pupil with special education needs to common physical education
Anotace:
Bakalářská práce je teoreticko-empirického charakteru. Tématem práce je začlenění žáka se specifickými vzdělávacími potřebami do hodin běžné tělesné výchovy. První část práce je zaměřená na současný stav inkluzivního vzdělávání v České republice. Dále jsou v práci popsány čtyři diagnózy - porucha autistického spektra, porucha pozornosti a hyperaktivity, mentální retardace a dětská mozková obrna, které …více
Abstract:
This bachelor thesis is a theoretical and empirical nature. The theme of the thesis is the inclusion of pupil with special education needs to common physical education. The first part of the thesis is focused on the current state of inclusive education in the Czech Republic. Furthermore, the thesis described four diagnoses - autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder, mental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií