Bc. Petra Koláčková

Diplomová práce

Vývoj a srovnání žánru kázání u pozdně barokních autorů Františka Rafaela Koliandra, Ubalda Lechnera a Jana Nepomuka Václava Steydla z Greifenwehru a obrozeneckých autorů Bernarda Bolzana a Jána Kollára

Homily - Development and comparison of gender in works of Baroque composers František Rafael Koliandr, Ubald Lechner and Jan Nepomuk Václav Steydl z Greifenwehru and authors of national revival Bernard Bolzano and Ján Kollár
Anotace:
Tato práce se zabývá žánrem kázání v době baroka a národního obrození. Ukazuje jeho vývoj a srovnává ho v daných obdobích. K tomu slouží texty barokních kazatelů Františka Rafaela Koliandra, Ubalda Lechnera a Jana Nepomuka Václava Steydla z Greifenwehru a texty obrozeneckých autorů Bernarda Bolzana a Jána Kollára.
Abstract:
We worked with homilies in the Baroque period and the National Revival. We spoke about its development and we compared texts of František Rafael Koliandr, Ubaldus Lechner, Jan Nepomuk Václav Steydl from Greifenwehr, Bernard Bolzano and Ján Kollár.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta