Theses 

Riziko investičního projektu malé obchodní firmy – Bc. Pavel Šedý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavel Šedý

Diplomová práce

Riziko investičního projektu malé obchodní firmy

Investment risk small business firm

Anotace: Tématem diplomové práce je riziko, jeho podstata a význam v řízení podniku. Hlavním cílem práce je identifikace a analýza podnikatelského rizika investičního projektu a následné přijetí strategie vedoucí k ošetření analyzovaných rizik. V první části jsou na základě literární rešerše odborných zdrojů popsány atributy rizika investičních projektů s vymezením definice a pojmového užití. V druhé části je představen investiční projekt a vhodnými metodami a postupy je provedeno vyhodnocení rizika projektu v rámci prováděcí studie ve fázi předinvestiční přípravy. V závěru práce je na základě určených kritických faktorů zpracován návrhový systém ošetření a řízení rizik.

Abstract: The topic of the thesis is a risk, its nature and importance in business management. The main goal of this work is the identification and analysis of the business risks of the investment and the subsequent adoption of strategies for the treatment of risks being analyzed. The first part is based on a literature review of expert sources described the attributes of the risk of investment projects to the definition of definition and conceptual use. In the second part, the investment project and the appropriate methods and procedures have been assessed as part of the project implementation stage of pre-investment studies in preparation. The conclusion is based on identified critical design factors elaborated system of treatment and management of project risks.

Klíčová slova: Investiční projekt, riziko, analýza, řízení rizik, strategie. Investment project, risk, analysis, risk management, strategy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Zdeněk Bezděka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 13:34, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz