Bc. Slavomír Vinař, DiS.

Bakalářská práce

Využití marketingových nástrojů propagace

The Use of Marketing Instruments for Promotion
Anotace:
Bakalářská práce „Využití marketingových nástrojů komunikace“ analyzuje tento problém na konkrétní firmě VIVA – manipulační technika s.r.o. Pro souvislosti mezi jednotlivými marketingovými nástroji, trhem a makroprostředím je práce vybavena tomu odpovídající teoretickou částí a základními informacemi o vlastnostech analyzované firmy. Těžiště práce leží v analýze způsobů propagace v podmínkách náročného …více
Abstract:
Graduate's work " The use of marketing instruments of communication" analyses this promblem on company VIVA - manipulating technology Ltd. For to get the consequences among the individual marketing instruments, the market and the macro-surroundings the work is provided with appropriate theoretical part and basic information about analysed comany. The focal point lies in analising methods of promotion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jiří Kudera, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Pešek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management