Bc. Lucie SKLENKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Brief jako komunikační prostředek mezi klientem a agenturou

Brief as the basic element of communication between the client and agency
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak by mělo vypadat kvalitní zadání komunikační agentuře. Dobře postavený brief ve velké míře rozhoduje o efektivitě a úspěšnosti reklamní kampaně a nastavení komunikace mezi klientem a agenturou. Cílem práce bylo sestavit návod pro psaní klientského briefu.
Abstract:
This thesis discusses how it should look good assignment to Communications Agency. Brief, well built largely decided on the effectiveness and success of advertising campaigns and set up communications between the client and agency. The aim was to establish guide-lines for writing the client brief.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010
Identifikátor: 13689

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petr Podlešák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKLENKOVÁ, Lucie. Brief jako komunikační prostředek mezi klientem a agenturou. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe