Bc. Petr Těšík

Diplomová práce

Kvalita place brandingu v internetovém prostoru krajů ČR

The quality of place branding in the Internet of the Czech Republic regions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá moderní disciplínou, zvanou place branding neboli značka území. Cílem této práce je vytvořit ucelenou informační základnu pro správnou tvorbu územní značky, podle moderních trendů. K tomu slouží teoretická část práce, ve které jsou popsány základní elementy, které by měla obsahovat každá fungující značka. Po obecném pojetí územní značky, se práce více zaměřuje na propagaci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with modern discipline called place branding or brand of territory. The aim of this work is to create a comprehensive information base for the creation of territorial brands, according to modern trends. For this object was made the theoretical part of the thesis, which is about basic elements that should contain all functioning brands. After the municipal concept of place …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií