Bc. Petr Těšík

Master's thesis

Kvalita place brandingu v internetovém prostoru krajů ČR

The quality of place branding in the Internet of the Czech Republic regions
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá moderní disciplínou, zvanou place branding neboli značka území. Cílem této práce je vytvořit ucelenou informační základnu pro správnou tvorbu územní značky, podle moderních trendů. K tomu slouží teoretická část práce, ve které jsou popsány základní elementy, které by měla obsahovat každá fungující značka. Po obecném pojetí územní značky, se práce více zaměřuje na propagaci …more
Abstract:
This diploma thesis deals with modern discipline called place branding or brand of territory. The aim of this work is to create a comprehensive information base for the creation of territorial brands, according to modern trends. For this object was made the theoretical part of the thesis, which is about basic elements that should contain all functioning brands. After the municipal concept of place …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií