Theses on the same topic (having an identical keyword):

place

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Chicanas' quest for their place in the world: Sandra Cisneros and Reyna Grande as "New Chicanas"
 (Tereza LEJSKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jm914d// | Filologie / Anglická filologie - Španělská filologie | Theses on a related topic

Digital Marketing Application to Enhance Tourism Market Access for Traditional Craft Villages in Selected Place
 (Xuan Thanh Nguyen)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2fj24d// | Economics and Management / Business Administration | Theses on a related topic

La mise en place de la perspective actionnelle dans une société traditionnelle/Mission de la Coopération et de la défense au Cambodge:ĺÉcole des Officiers ´dActive
 (Kelly PAJAKOWSKI)

2018, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//m4hrqj// | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzštiny pro střední školy | Theses on a related topic

Pick-and-place aplikace pro neorientované objekty
 (Daniel Vrbka)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137056 | Strojní inženýrství / Robotika | Theses on a related topic

Kvalita place brandingu v internetovém prostoru krajů ČR
 (Petr Těšík)

2019, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wibgk3// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Technologies éducatives : la mise en place ďune FOAD ? destination des gendarmes roumains.
 (Noemie FOUBERT)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wkujcm// | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzštiny pro střední školy | Theses on a related topic

Analýza klientov členského klubu Holmes Place Karlín
 (Romana Mihalusová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50293 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Poetics of Place in the Works of John Betjeman
 (Dominika Kubová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//phk3hs// | Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)