Bc. Karolína Karásek, DiS.

Master's thesis

Představy dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání a poradců ÚP o potřebě podpory

Visions of long-term unemployed job seekers and consultants of job centre about support need
Abstract:
Cílem je poukázat na podobnosti a odlišnosti v představách uchazečů a poradců o potřebě podpory uchazeče. Rozdílný pohled na potřebu podpory totiž přináší řadu problémů a neefektivní poskytování pomoci. Na základě teoretického a empirického šetření autorka odpovídá na výzkumnou otázku a popisuje pociťovanou potřebu podpory uchazečů a představu poradců o této potřebě podpory uchazečů.
Abstract:
The aim is to point out similarities and differences of visions of job seekers and consultants about support need. Different approaches to the support need carry series of problems and ineffective support delivery. On the basis of theoretical and empirical investigation author answers the experimental question and describes the support need sensed by job seekers and vision of consultants about this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií