Ondřej Krutil

Bakalářská práce

Měření vlhkosti půdy na různých typech lesních stanovišť v masívu Khan Khentii, Mongolsko.

The measuring of Soil moisture on different types of habbitants in the Khan Khentii massif in Mongolia.
Anotace:
Jméno: Ondřej KrutilNázev závěrečné práce: Měření vlhkosti půdy na různých typech lesních stanovišť v masívu Khan Khentii, Mongolsko.Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním vláhových podmínek různých typů stanovišť v lesostepní oblasti masivu Khan Khentii v Mongolsku. Vláhové podmínky sledovaného území jsou ovlivňovány výskytem permafrostu, na který …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the topic of the moisture conditions of different types of habitats in forest steppe areas of the Khan Khentii massif in Mongolia. The moisture conditions of the study area are influenced by the presence of permafrost, which limits the occurrence of the forest stands, where dominates mostly Larix sibirica. Depending on the presence of permafrost and anthropogenic pressure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Juřička, Ph.D.
  • Oponent: Vítězslav Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta