Theses 

Umění zažít umění: Vlastní tvorba jako cesta poznávání – Mgr. Marianna Petrů

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Marianna Petrů

Disertační práce

Umění zažít umění: Vlastní tvorba jako cesta poznávání

The Art of Living the Art: Practice as a Way of Learning

Anotace: Práce Umění zažít umění: vlastní tvorba jako cesta poznávání se zabývá procesem výtvarné tvorby, osobností autora uměleckého díla a předáváním výtvarných zkušeností ve výuce. Na základě bezprostředních výpovědí respondentů a renomovaných umělců představuji příběhy lidí, věnujících se umělecké práci i pedagogickému povolání. Rozebírám jednotlivé fáze vzniku díla: od motivace, zrodu myšlenky, přes tvůrčí práci, až po prezentaci tvorby. Sleduji, jak se výtvarná praxe (nynější i minulá) promítá do pedagogické práce, jak se tyto dvě profese navzájem doplňují, nebo proměňují, a v čem se střetávají. Téma zahrnuje také průzkum a popis vztahů, působících v procesu výuky výtvarných předmětů mezi pedagogem a studenty, a vliv těchto vztahů na tvorbu obou skupin jak současnou, tak i budoucí. Práci doplňuji o pohledy dalších odborníků i o vlastní malířské a pedagogické poznatky.

Abstract: This dissertation The art of living the art: practice as a way of learning examines the process of art making, the personality of an artist and the methods of handing over art experiences in education. Life stories of people engaged in education and art are studied based on the replays of the respondents and the statements of well known artists. All phases of the creation of art are analyzed: the motivation, the origin of ideas, the process of art making and the art presentation. This paper investigates the impact of art practice (past and present) on tuition, how these professions complement each other, changes and differ. Furthermore the research describes the relationship between art teacher and students and the influence on the process of art making. The study also presents expert opinions and my personal experiences in art and teaching.

Klíčová slova: proces výtvarné práce, umělec, výuka, malba, kresba, video, animace, výtvarná akce, performance, konceptuální tvorba, intermediální tvorba, grafický design, process of art making, artist, education, painting, drawing, animation, action art, conceptual art, intermedia art, graphic design

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Havlíček
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimír Havlík, doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:12, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz