Mgr. Marianna Petrů

Disertační práce

Umění zažít umění: Vlastní tvorba jako cesta poznávání

The Art of Living the Art: Practice as a Way of Learning
Anotace:
Práce Umění zažít umění: vlastní tvorba jako cesta poznávání se zabývá procesem výtvarné tvorby, osobností autora uměleckého díla a předáváním výtvarných zkušeností ve výuce. Na základě bezprostředních výpovědí respondentů a renomovaných umělců představuji příběhy lidí, věnujících se umělecké práci i pedagogickému povolání. Rozebírám jednotlivé fáze vzniku díla: od motivace, zrodu myšlenky, přes tvůrčí …více
Abstract:
This dissertation The art of living the art: practice as a way of learning examines the process of art making, the personality of an artist and the methods of handing over art experiences in education. Life stories of people engaged in education and art are studied based on the replays of the respondents and the statements of well known artists. All phases of the creation of art are analyzed: the motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Havlíček
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimír Havlík, doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta